ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 499,00 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 349,00 Kč
skladem
naše cena 2 399,00 Kč
skladem

KONTAKTY

Centrum satelitů
Partyzánská 25
31200 Plzeň
tel: +420 602 352 498
napište nám

Televize » Satelity » Skylink » Akce Skylink za 1 Kč
Akce Skylink za 1 Kč

Skylink akce - připojíme Vás ke Skylinku, za 1 Kč dostanete kompletní zařízení Skylink včetně montáže. Podpisem této smlouvy získáte na 2 roky 98 tv kanálů za 259 Kč měsíčně. Za 1 Kč získáte satelitní zařízení a profesionální instalaci v hodnotě 7 000 Kč - parabolu, LNB konvertor, HD přijímač, dekódovací kartu a kabeláž. Veškeré zařízení přechází ihned do vašeho vlastnictví.

Volejte nebo napište do mailu přesnou adresu a telefonní číslo, dle adresy zjistíme technické možnosti a zavoláme zpět.

info@satelity-plzen.cz

tel. 602 352 498

 

  • 259 Kč měsíčně
  • 98 českých a zahraničních TV programů
  • Satelitní komplet s instalací na klíč za 1 Kč
  • Internetová televize Skylink Live TV zdarma dostupná na 4 dalších zařízeních
  • Dvouletá smlouva s garancí ceny
  • Peníze řešíte až po úspěšné instalaci – na místě technikovi zaplatíte v hotovosti předplatné programů na 3 měsíce dopředu a symbolickou cenu za vybavení a instalaci.
  • Rozšíření programové nabídky dle vaší volby

 SEZNAM KANÁLŮ

Všeobecné  (29)

Barrandov Krimi
ČT1 HD
ČT2 HD
ČT3 HD
Dvojka HD
INPLUS
Jednotka HD
JOJ Family HD
Markíza International
Nova Action HD
Nova Fun HD
Nova Gold
Nova HD
Paramount Network
Prima COOL HD
Prima HD
Prima KRIMI
Prima LOVE HD
Prima Show
Prima STAR
regionalnitelevize.cz
RELAX
Skylink 7
Televize Seznam
Trojka
TV Barrandov HD
TV Lux HD
TV Noe HD
TV8 HD

Filmové  (14)

AXN
AXN Black
AXN White
CS Film
CS Horror
Epic Drama HD
Film Europe+ HD
Film+
FilmBox
FilmBox Stars
JOJ Cinema HD
Kino Barrandov
Nova Cinema HD
Prima MAX HD

Sportovní  (7)

Arena Sport 1 HD
ČT Sport HD
Nova Sport 1 HD
Nova Sport 2 HD
Sport 1 DE
Sport 1 HD
SPORT5

Dokumentární  (12)

CS History
CS Mystery
ČT art HD
Fishing and Hunting
Hobby TV
National Geographic HD
Prima ZOOM HD
Travelxp HD
UP NETWORK
Viasat Explore
Viasat History HD
Viasat Nature HD

Hudební a lifestyle  (14)

CANAL+ Domo
Mňam TV
MTV DE
MTV Europe CZ
ÓČKO
ÓČKO BLACK HD
ÓČKO EXPRES HDP
ÓČKO STAR
Rebel
Retro
Senzi
Šláger Muzika
Šláger Originál
Šlágr Premium HD

Dětské  (9)

ČT :D HD
ducktv
JimJam
LALA TV
Minimax
Nick Jr Czech
Nickelodeon
Nickelodeon DE
Nicktoons

Erotické  (4)

LEO TV
Penthouse Gold
Playboy TV Europe
VIXEN HD

Zpravodajské  (9)

BBC World News HD
Bloomberg Europe
CNN Prima NEWS HD
ČT24 HD
EuroNews
France 24
RTVS 24 HD
Sky News International
TA3 HD
 
 
 
 
INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE před uzavřetím Smlouvy o poskytování služby Televize Skylink NAPLNO

CHARAKTER SLUŽBY
Poskytování zařízení pro příjem družicového vysílání, poskytování družicového vysílání Skylink a internetové televize prostřednictvím programových balíčků vypracovaných Poskytovatelem na základě smluv s provozovateli vysílání nebo jinými osobami, které mají právo na programové služby svého provozovatele vysílání, a osob oprávněných poskytovat služby elektronických komunikací.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Pro aktivaci speciální nabídky „Instalace a zařízení – 1 Kč“ a pro získání vybraných služeb Skylink na smluvní dobu je nutné zaplatit poplatky nebo předplatné, které lze hradit následujícími způsoby:
– online platbou v Zákaznické zóně;
– SIPO / Inkasem z účtu;
– trvalým příkazem;
– u prodejce satelitní techniky;
– jednorázovým převodem;
– hotovostí v bance;
– poštovní poukázkou na účet.

DODACÍ PODMÍNKY
Pro příjem satelitní televize jsou vyžadována následující zařízení:
– dekódovací karta Skylink,
– parabola (optimální je 80 cm s dvojitým konvertorem LNB),
– satelitní přijímač nebo dekódovací modul CAM.
Veškeré zařízení (satelitní anténa, LNB konvertor, přijímač nebo CA modul, dekódovací karta) včetně odborné instalace a zprovoznění televizním technikem je součástí speciální nabídky „Instalace a vybavení – 1 Kč“. Nabídku lze využít se základními programovými balíčky Smart, Flexi 10, Multi, Kombi a Komplet a nelze ji kombinovat s jinými akcemi. Podmínkou je uzavření Smlouvy na 24 měsíců. První platba zahrnuje platbu vybraného programového balíčku po dobu nejméně prvních 3 měsíců. Následující platby musí být provedeny nejméně 5 dní před datem splatnosti uvedeným ve Smlouvě. Po uzavření Smlouvy a zaplacení předplatného na vybranou službu po dobu minimálně prvních 3 měsíců v hotovosti při instalaci zařízení bude služba aktivována.

INFORMACE O POSTUPECH PŘI UPLATŇOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ, STÍŽNOSTÍ A PODNĚTŮ
SPOTŘEBITELŮ
Uživatel může reklamaci uplatnit u Poskytovatele písemně, telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách www.skylink.cz.
Poskytovatel je povinen reklamaci prošetřit a písemně oznámit Uživateli výsledek šetření do 30 dnů ode dne obdržení reklamace; v případě zmeškání této lhůty ze strany Poskytovatele se reklamace považuje za přijatou. Ve složitých případech může Poskytovatel lhůtu pro vyřízení reklamace prodloužit maximálně o 30 dnů, o čemž je povinen Uživatele písemně informovat s uvedením důvodů před uplynutím původní, 30denní lhůty. Uživatel je oprávněn uplatnit nárok za neposkytnutí služby Skylink způsobené poskytovatelem a požadovat vrácení části ceny za službu Skylink za dobu neposkytnutí služby. Uživatel je oprávněn uplatnit právo na vrácení části ceny za dobu neposkytnutí služby u Poskytovatele nejpozději do tří měsíců ode dne obnovení poskytování služby; v opačném případě toto právo zaniká.

ODPOVĚDNOST ZA VADY
Poskytovatel je odpovědný za bezplatné a včasné odstranění vad vzniklých na straně Poskytovatele při poskytování služby Skylink bez zavinění Uživatele, pokud Uživatel informuje Zákaznický servis písemně, telefonicky nebo elektronicky; to neplatí pro vady přijímacího zařízení Uživatele nebo vady způsobené nesprávným nastavením tohoto přijímacího zařízení.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Smlouva se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou se závazkem na 24 měsíců. Poskytovatel informuje Uživatele o datu uplynutí závazkového období a o způsobu, jakým může být smlouva ukončena. Informace dle předchozí věty doručí Poskytovatel Uživateli nejpozději šest týdnů před uplynutím závazkového období, a to na trvalém nosiči. Současně s těmito informacemi sdělí Poskytovatel Uživateli také informace o nejvýhodnějších tarifech za služby jím poskytované. Informace dle předchozí věty podá poskytovatel Uživateli nejméně jednou ročně. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, uplynutím sjednané doby jejího trvání, ukončením smlouvy, odstoupením od smlouvy, úmrtím Uživatele nebo prohlášením za mrtvého nebo na základě jakéhokoli jiného aktu nebo právní skutečnosti, se kterými platné právní předpisy nebo ujednání ve smlouvě spojují její ukončení. V případě ukončení smlouvy před uplynutím závazkové doby je Uživatel dle smlouvy povinen uhradit Poskytovateli dodatečné poplatky. Podrobnosti o ukončení smluvního vztahu jsou uvedeny v článku 9 Všeobecných obchodních podmínek.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUV
Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy před uplynutím závazkového období, a to z důvodů stanovených zákonem nebo Všeobecnými obchodními podmínkami s účinností v budoucnu (ode dne doručení oznámení o odstoupení Poskytovateli a od finančního vyrovnání nákladů spojených s předčasným ukončením závazku). V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory může Uživatel od Smlouvy odstoupit písemně bez udání důvodu do 14 dnů od okamžiku aktivace satelitního příjmu programů. Odstoupení od smlouvy musí být zasláno písemně na adresu zákaznického servisu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na www.skylink.cz. Za tímto účelem lze použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud je oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zasláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu za skutečně poskytnuté plnění až do dne, kdy oznámil rozhodnutí o odstoupení od smlouvy, pokud dal souhlas se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Cena převyšující cenu za skutečně poskytnuté plnění bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Platba za zařízení bude provedena až po doručení vráceného zařízení zpět na adresu poskytovatele nebo po předložení dokladu  prokazujícího, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve. Vrácení platby bude provedeno stejným způsobem, jaký byl použit pro platbu za službu, pokud Uživatel nesouhlasí s jiným způsobem vrácení platby. Zařízení musí být odesláno Poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zařízení odesláno zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Přímé náklady na vrácení zařízení nese uživatel. Uživatel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zařízení v důsledku manipulace s ním jiným způsobem, než je nezbytné pro určení povahy, vlastností a funkčnosti zařízení.

INFORMACE O FUNKČNOSTI, VČETNĚ POUŽITELNÝCH TECHNICKÝCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ
Systém kódování podmíněného přístupu – Nagravision, Viaccess Orca, Irdeto.

INFORMACE O KOMPATIBILITĚ ELEKTRONICKÉHO OBSAHU S HARDWAREM A SOFTWAREM
Příjem služeb je podmíněn přímou viditelností na družici vysílající satelitní signál (směrování na jih, poloha 23,5 stupně východně) a kombinací správného vybavení – satelitního přijímače nebo dekódovacího modulus vestavěnou dekódovací kartou typ u Nagravision nebo Viaccess Orca.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Pokud Uživatel po reklamačním řízení nesouhlasí s výsledkem reklamace nebo se způsobem jejího vyřízení nebo pokud se domnívá, že Poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Poskytovatele se žádostí o nápravu. Pokud Poskytovatel na tuto žádost odpoví záporně nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Uživatel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Poskytovatel negarantuje minimální úroveň kvality poskytované služby.

INFORMACE O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA VRÁCENÍ ZBÝVAJÍCÍHO ÚVĚRU
V případě ukončení smlouvy vrátí Poskytovatel nevyužitý kredit v hodnotě, kterou měl v době ukončení smlouvy, s přihlédnutím k případnému dorovnání čerpání a snížený o případné nároky Poskytovatele vůči Uživateli, a to do 60 dnů ode dne obdržení žádosti Uživatele o vrácení nevyužitého kreditu Poskytovatelem. Právo Uživatele na vrácení nevyužitého kreditu zaniká do jednoho roku ode dne ukončení smlouvy.